OSP Rymanów Zdrój

Sekcje

HTML

Właściwości języka HTML

03-09-2008 11:10:14

HTML (ang. HyperText Markup Language) to dominujący język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. Pozwala opisać strukturę informacji zawartych w dokumencie nadając znaczenie poszczególnym fragmentom tekstu (formując linki, nagłówki, akapity, listy, itp.) oraz osadzić w tekście dodatkowe obiekty np. statyczne grafiki, interaktywne formularze, dynamiczne animacje.

Czytaj calość

Znaczniki (tagi) HTML

03-09-2008 11:28:39

W tym artykule przedstawione są różne typy znaczników języka HTML.

Czytaj calość

Atrybuty w HTML

03-09-2008 11:31:48

Większość atrybutów elementów składa się z par nazwa-wartość, rozdzielonych znakiem "=", zawartych w znaczniku otwierającym elementu, po jego nazwie. Wartość może być zawarta w pojedynczych lub podwójnych cudzysłowach.

Czytaj calość